ochranadaju

ochranadaju

§ 1 Informace o získávání osobních údajů


(1) Dále Vás informujeme o získávání osobních údajů při použití našich webových stránek. Osobní údaje jsou veškeré údaje, které se dají vztáhnout k Vaší osobě, např. jméno, adresa, emailové adresy, chování uživatele.


(2) Odpovědnou osobou dle čl. 4 odst. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je


Marché International AG

Seedammstrasse 3

8808 Pfäffikon SZ, Schwitzerland

Email: privacy@marche-int.com

Telefon: +41 52 355 55 00

[Odkaz na vydavatele]


(3) Naše osoby pověřené ochranou údajů zastihnete na naší adrese s dodatkem „pověřenec pro ochranu osobních údajů“ nebo na emailu: privacy@marche-int.com.


§ 2 Práva dotčených osob


(1) Máte vůči nám následující práva týkající se Vašich osobních údajů:

 • Právo na informaci (čl. 15 DS-GVO),
 • Právo na opravu nebo vymazání (čl. 16 a 17 DS-GVO),
 • Právo na omezení zpracování (čl. 18 DS-GVO),
 • Právo na odvolání se proti zpracování (čl. 21 DS-GVO),
 • Právo na přenositelnost dat (čl. 20 DS-GVO).

(2) Navíc máte právo si stěžovat u dohlížecího orgánu pro ochranu osobních údajů na naše zpracování Vašich osobních údajů.


§ 3 Získávání osobních údajů při návštěvě naší webové stránky


(1) Při pouhém informativním používání webových stránek, tedy, když se neregistrujete nebo nám jiným způsobem nepředáváte informace, získáváme pouze ty osobní údaje, které zprostředkuje Váš prohlížeč našemu serveru. Pokud si chcete prohlížet naše webové stránky, získáme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom Vám mohli naše webové stránky ukázat a abychom zajistili stabilitu a bezpečnost (právní základ je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f DS-GVO):

 • IP adresa
 • datum a čas dotazu
 • časový posun oproti Greenwichskému času (GMT)
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • stav přístupu/HTTP-stavový kód
 • přenášené množství dat
 • webová stránka, ze které vzešel požadavek
 • prohlížeč
 • operační systém a jeho plocha
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

(2) Kromě výše uvedených údajů jsou při Vašem používání našich webových stránek na Vašem počítači dodatečně ukládány cookies. U cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou přiřazené Vámi používanému prohlížeči a které se ukládají na Vašem pevném disku a pomocí kterých se místu, které cookie umísťuje, zasílají určité informace. Cookies nemohou na Váš počítač exportovat žádné programy nebo přenášet viry. Slouží k tomu, aby celkově uživatelsky zpříjemnily a zefektivnily nabídku internetu.


(3) Použití cookies:

a) Tato webová stránka používá následující druhy cookies, jejichž rozsah a způsob fungování je uveden dále:

 • Dočasná cookies (k tomu b)
 • Trvalá cookies (k tomu c)
 • Cookies třetích stran (k tomu d).

b) Dočasná cookies se automaticky vymažou, když zavřete prohlížeč. K těm patří zvláště session cookies. Ta ukládají tak zvanou session-ID, díky které se dají přiřadit různé dotazy Vašeho prohlížeče společnému sezení. Díky tomu může být Váš počítač znovu rozpoznán, když se vrátíte na naše webové stránky. Session cookies se vymažou, když se odhlásíte a zavřete prohlížeč.


c) Trvalá cookies se mažou automaticky po předem zadané době, která se může u jednotlivých cookie lišit. Tato cookies můžete kdykoli vymazat v bezpečnostním nastavení Vašeho prohlížeče.


d) Cookies třetích stran jsou nabízena třetími stranami, které nejsou odpovědnými osobami za internetové stránky. Používají se k identifikaci při měření dostupnosti nebo pro marketingové účely.


e) Nastavení Vašeho prohlížeče můžete nakonfigurovat dle Vašich přání a např.  akceptování cookies třetích stran nebo odmítnutí všech cookies. Upozorňujeme Vás na to, že možná nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky.


§ 4 Další funkce a nabídky naší webové stránky


(1) Vedle čistě informativního užívání našich webových stránek Vám nabízíme různé výkony, které můžete v případě zájmu použít. K tomu musíte zpravidla uvézt další osobní údaje, které používáme ke zlepšení výkonu aktuálních stránek a pro které platí dříve uvedené zásady pro zpracování dat.


(2) Pro zpracování Vašich údajů částečně používáme externí poskytovatele služeb. Ty pečlivě vybíráme a pověřujeme, jsou vázáni našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolováni.


(3) Používáme k tomu technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom ochránili vznikající a nashromážděné osobní údaje, zvláště proti náhodné a záměrné manipulaci, ztrátě, zničení nebo proti útoku neoprávněné osoby. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně vylepšována přiměřeně technickému vývoji.


(4) Některým našim partnerům povolujeme umístit logo a link na naše webové stránky, pokud věříme, že by pro Vás mohly být tyto podniky zajímavé. V těchto případech se může stát, že třetí strana obdrží Vaši IP-adresu a další údaje z Vašeho prohlížeče, pokud prohlížeč vyvolá a zobrazí obsahy pocházející od třetích stran. To mohou být údaje uvedené v § 3 (1).


(5) Dále můžeme Vaše osobní údaje poskytnout třetím stranám, pokud společně s partnery nabízíme účast na akcích, výherní soutěže, uzavření smluv nebo podobné výkony. Bližší informace k tomu obdržíte při zadání Vašich osobních údajů nebo níže v popisu nabídky.


(6) Pokud má náš poskytovatel služeb nebo partner své sídlo ve státě mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme Vás informovat o důsledcích této okolnosti v popisu nabídky.


§ 5 Nesouhlas se zpracováním a zrušení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů


(1) Pokud jste dali souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete ho kdykoli odvolat. Takovéto odvolání ovlivní přístup zpracování Vašich osobních údajů poté, co jste ho vůči nám vyslovili.


(2) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na zvážení zájmů, můžete se proti zpracování odvolat. Je tomu tak, pokud zpracování není obzvláště potřebné k vyplnění smlouvy s Vámi, což vždy vykládáme v následujícím popisu funkce. Při výkonu takového nesouhlasu Vás žádáme o uvedení důvodů, kvůli kterým nemáme zpracovávat Vaše osobní údaje tak, jak provádíme. V případě Vašeho odůvodněného nesouhlasu prozkoumáme stav věci a buď zpracování dat nastavíme popř. přizpůsobíme, nebo Vám sdělíme naše nezbytné důvody k ochraně dat, na základě kterých pokračujeme ve zpracování.


(3) Samozřejmě můžete kdykoli zamítnout zpracování Vašich osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat. O Vašem nesouhlasu s reklamou nás můžete informovat na následujícím kontaktu: privacy@marche-int.com.


§ 6 SSL- popř. TLS-kódování


(1) Z důvodů bezpečnosti a kvůli ochraně přenosu důvěrných obsahů používáme na našich webových stránkách SSL- popř. TLS-kódování. Tak mohou být dotazy bezpečně zprostředkovány přes kontaktní formulář nebo objednávky přes stránky. SSL- popř. TLS-kódování rozpoznáte podle dodatku „https://“ v řádku pro adresu internetového prohlížeče stejně jako podle vedle vyobrazeného symbolu zamčeného zámku.


(2) Pokud je SSL- popř. TLS-kódování aktivované, mohou nám být data zprostředkována přes internetovou stránku, aniž by je mohla číst třetí osoba.


§ 7 Emailový kontakt a použití kontaktního formuláře


(1) Abyste se s námi mohli spojit, můžete pro předání dotazů, rezervací, přání a zpětné vazby použít kontaktní formulář, emailovou adresu, telefonní číslo nebo uvedené sociální sítě. Přitom se zpracovávají osobní údaje jako je jméno, emailová adresa a také telefonní číslo. Tyto uživatelem zadané osobní údaje zpracováváme výhradně pro navázání kontaktu a pro zpracování jejich žádosti, která s tím je spojena.


(2) Právní základ pro zpracování těchto údajů je dle č. 6 odst. 1 str. 1 písm. f DS-GVO náš oprávněný zájem o navázání kontaktu a zpracování žádosti uživatele.


(3) Pokud vede dotaz přes kontaktní formulář nebo email k uzavření smlouvy, pak je zpracování poskytnutých údajů nezbytné pro plnění smlouvy. Právní základ pro to je v čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b DS-GVO.


(4) Poskytnuté údaje jsou zpracovávány tak dlouho, dokud je to nutné pro dosažení účelu. Dosažení účelu odpadá, když může být žádost uživatele konečně objasněna a je tím ukončeno navázání kontaktu.


(5) Uživatel má kdykoli možnost rozporovat zpracování údajů. V tom případě budou veškeré poskytnuté údaje pro navázání kontaktu vymazány a dále se nebudou používat. Rozporování směřujte na následující emailovou adresu: privacy@marche-int.com.


§ 8 Přihlášení k odběru newsletterů


(1) Na našich webových stránkách nabízíme newsletter, ve kterém Vás informujeme o našich produktech a službách stejně jako i různých nabídkách. Přihlášením k odběru newsletterů jsou shromažďovány osobní údaje. Vaše emailová adresa je nezbytná k tomu, abychom Vám mohli newsletter zaslat. Veškeré další údaje, které poskytujete, jsou dobrovolné a slouží pouze pro osobní oslovení v newsletteru.


(2) Právní základ pro zpracování údajů u přihlášení k odběru newsletteru je podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a DS-GVO Váš souhlas.


(3) Vaše poskytnuté údaje uložíme teprve poté, co nám toto uložíte platným souhlasem. Abychom si mohli vyžádat Váš právně účinný souhlas, používáme tak zvaný double-opt-in- proces (dvojité potvrzení souhlasu). Za tímto účelem Vám zasíláme na Vámi uvedenou emailovou adresu zprávu s odkazem pro potvrzení. Pokud potvrdíte tento odkaz, úspěšně jste se přihlásili k odběru newsletterů. Pokud tento odkaz nepotvrdíte do 24 hodin, pozbývá platnosti. Tímto potvrzením uložíme Vaši emailovou adresu, IP adresu a čas Vašeho přihlášení. Tyto údaje nám slouží jako důkaz přihlášení a k odhalení možného zneužití Vašich osobních údajů.


(4) Vámi udělený souhlas se zasíláním newsletterů můžete kdykoli odvolat. Odvolání můžete směřovat sem privacy@marche-int.com nebo v nějakém z od nás obdržených newsletterů stiskněte odkaz pro odhlášení odběru newslettrů. Pokud zrušíte Váš souhlas nebo odvoláte odběr newsletteru, už v budoucnosti žádný newsletter neobdržíte a my Vaše doposud poskytnuté příslušné údaje vymažeme.


(5) Pro naše newslettery používáme měření výkonnosti. Newslettry obsahují tzv. „web-beacon“, to znamená pixelový soubor, který je vyvolán při otevření newsletteru naším serverem, popř. pokud ustanovíme poskytovatele služeb pro odesílání, tak jeho serverem. V rámci vyvolání jsou nejprve shromažďovány technické informace, jako informace o prohlížeči a Vašem systému, jakož i Vaše IP-adresa a čas vyvolání. Tyto informace jsou používány pro technická vylepšení servisu na základě technických údajů a cílových skupin a jejich skupinových chování na základě jejich míst vyvolání (která jsou určena pomocí IP adresy) nebo přístupové doby. Ke statistickým měřením patří také zjištění, jestli byly newslettery otevřeny, kdy byly otevřeny a které odkazy byly prokliknuty. Tyto informace mohou být z technických důvodů přiřazeny jednotlivým příjemcům newsletteru. Není ani naše snaha, ani snaha našeho poskytovatele služeb pro odesílání, pokud je ustanoven, jednotlivé uživatele sledovat.

Právní základ pro zpracování údajů je v čl. 6 odst. 1 f) DSGVO (zvážení zájmu) ve spojení s naším zájmem, rozpoznat skupinové zvyklosti našich uživatelů a naše obsahy jim přizpůsobit nebo jim zaslat různé obsahy s ohledem na zájmy našich uživatelů.

Pokud nechcete být zaevidováni do měření výkonnosti, můžete to rozporovat tak, že si odhlásíte odběr newsletterů. K tomu můžete použít kliknutí na odkaz v každém newsletteru nebo směřovat Váš nesouhlas sem privacy@marche-int.com. V tomto případě už v budoucnu žádný newsletter neobdržíte.


§ 9 TripAdvisor


(1) Na našich internetových stránkách používáme službu TripAdvisor. TripAdvisor je produkt TripAdvisor LLC, 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware, 19904, USA. Díky tomu mají návštěvníci stránek možnost zasílat nám hodnocení o službách zákazníkům. Tato hodnocení můžeme použít pro vylepšení a vytvoření služeb zákazníkům. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.


(2) Tato služba není přímo vložena na naše internetové stránky, ale představuje ji odkaz na stránky TripAdvisor. Informace o uživateli jsou na TripAdvisor přenášeny teprve po stisknutí linku (prokliknutí odkazu nebo odpovídajícího obrazového symbolu).


(3) Další informace o zacházení s uživatelskými údaji najdete v ustanoveních o ochraně údajů TripAdvisor.


§ 10 Ochrana osobních údajů při ucházení se o pracovní místo a při řízení o pracovních místech


(1) Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje uchazečů, kteří nám zašlou své údaje emailem, odpovídajícím kontaktním formulářem, přes uchazečský portál nebo také poštou. K tomu patří jméno, adresa, kontaktní údaje, kvalifikace a další doklady. Poskytnuté údaje zpracováváme za účelem realizace postupu pro podání žádosti o pracovní místo. Právní základ je v čl. 88 odst. 1 DS-GVO ve spojení s § 26 odst. 1 nový BDSG (Spolkového zákona o ochraně osobních údajů). Výše uvedené údaje pro žádosti ve Švýcarsku zpracovává společnost Mövenpick Restaurants Schweiz AG (Oberneudorffstrasse 12, 6349 Baar/Švýcarsko).


(2) Pokud proběhne řízení o pracovní pozici pozitivně a vyústí v uzavření pracovní smlouvy s uchazečem, budou údaje poskytnuté uchazečem dále zpracovány za účelem realizace postupu pro podání žádosti o pracovní místo dle čl. 88 odst. 1 DS-GVO ve spojení s § 26 odst. 1 nový BDSG.


(3) Pokud končí řízení o pracovní pozici bez uzavření pracovní smlouvy s uchazečem, jsou údaje poskytnuté uchazečem vymazány nejpozději 6 měsíců po oznámení rozhodnutí. Důvodem proto jsou naše ostatní oprávněné zájmy např. pro dokumentaci dokazovací a důkazní povinnosti pro možná řízení dle Obecného zákona o rovnocenném posuzování.


(4) Pokud by chtěl uchazeč být i přes odmítnutí v řízení o pracovních místech zohledněný pro jiné pracovní místo v podniku, vyžádáme si u uchazeče pro to odpovídající souhlas pro další zpracování údajů. Poskytnuté údaje uchazeče budou vymazány po uplynutí 2 let od udělení souhlasu, ledaže by uchazeč odvolal svůj souhlas dříve. To samé platí pro aktivní žádosti o pracovní místo.


(5) Rozporování směřujte na následující emailovou adresu: privacy@marche-int.com.


§ 11 Použití Google Analytics


(1) Na našich internetových stránkách používáme nástroj Google Analytics. Google Analytics je Tracking-nástroj a poskytuje ho Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Bublin 4, Ireland. Další informace získáte zde:


(2) Google Analytics ukládá na Vašem počítači cookies, se kterými může být provedena analýza používání našich internetových stránek. Ukládány jsou údaje, jako IP-adresa uživatele, vyvolaná internetová stránka, internetová stránka, ze které se uživatel dostal na naši stránku, podstránky, které jsou vyvolávané z vyvolané stránky, doba zdržování se na stránce stejně jako i četnost vyvolání naší internetové stránky. Informace vygenerované díky cookie jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam jsou uloženy. V případě aktivace IP-anonymizace na našich internetových stránkách, bude Vaše IP-adresa přesto prostřednictvím členských států Evropské Unie nebo v nějakém jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru předtím krácena. Jen ve výjimečných případech je plná IP-adresa přenášena na server Google v USA a tam krácena. Tyto údaje jsou používány k tomu, aby se sestavily informace o užívání internetových stránek a reporty, jakož i aby se zlepšila naše nabídka a aby se vytvořila zajímavější internetová stránka.


(3) Na našich internetových stránkách používáme Google-Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. Tím je Vaše IP-adresa krácena, takže už nemůže být vytvořena spojitost s Vaší osobou.


(4) V rámci Google Analytics není IP- adresa zprostředkovaná Vaším prohlížečem spojována s dalšími údaji od Google.


(5) Pro výjimečné případy, ve kterých jsou osobní údaje přenášeny do USA, akceptoval Google EU-US Privacy Shield.


(6) Právní základ pro zpracování údajů pomocí Google Analytics je náš zvláštní zájem dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f DS-GVO o analýzu a lepší provedení internetového výstupu.


(7) Pokud byste chtěli zabránit umístění a ukládání cookies, můžete to provést odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče. Pro tento případ upozorňujeme na to, že případně nebudou moci být používány všechny funkce našich internetových stránek. Kromě toho můžete zabránit, aby Google Analytics vložil cookie pro zpracování Vašich údajů tím, že si stáhnete a nainstalujete Browser-Plug-in zde.

Jako alternativu pro použití Browser Plug-in můžete kliknout na „tento link“, abyste v budoucnu zabránili Google Analytics ve sběru dat na této stránce. Tím je na Vašem koncovém zařízení odmítnut Opt-Out Cookie, který brání Trackingu. Pokud vymažete Vaše cookies, musíte znovu kliknout na odkaz.


§ 12 Použití Google ReCaptcha


(1) Na našich internetových stránkách používáme funkci Google ReCaptcha nabízejícího subjektu Google LLC pro prevenci nepovoleného užívání námi nabízených obsahů. Tento systém nám pomáhá s identifikací, jestli je uživatel fyzická osoba nebo internetový bot.


(2) Pro použití této funkce Google ReCaptcha je nezbytné uložit IP adresu a popř. další údaje návštěvníka stránek. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny na server od Google v USA a tam jsou uloženy. Nemáme vliv na přenášení dat.


(3) Používání funkce Google ReCaptcha probíhá v zájmu zabránění neoprávněného užívání automatizovaným nebo strojovým zpracováním poskytnutých nabídek na našich stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.


(4) Další Informace k zacházení s uživatelskými údaji najdete v ustanoveních o ochraně údajů od Google.


§ 13 Použití sociálních médií


(1) Na našich internetových stránkách používáme odkazy na sociální sítě jako je facebook, instagram, xing nebo LinkedIn. Používáme tyto aplikace, abychom naši nabídku a obsahy lépe zpracovali a poskytli širšímu publiku. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.


(2) Tyto služby nejsou součástí našich internetových stránek, ale představují jen odkaz na internetové stránky sociálních sítí. Teprve po kliknutí na odkaz (prokliknutí odkazu nebo odpovídajícího symbolu) jsou přenášeny informace o uživateli příslušné službě sociální sítě.


(3) Další informace k zacházení s uživatelskými údaji najdete v ustanoveních o ochraně údajů příslušné sociální sítě:


§ 14 Zahrnutí YouTube videí


(1) Na naše internetové stránky jsme zahrnuli také YouTube-videa, která jsou uložena a přístupná na platformě Youtube. YouTube je platforma Google LLC. Videa jsou na našich internetových stránkách zahrnuta v modu rozšířené ochrany osobních údajů, a proto nejsou přenášeny žádné osobní údaje od Vás jako návštěvníka našich stránek automaticky na YouTube. Údaje zmíněné v odstavci 2 jsou přenášeny až poté, když videa přehrajete. Přenositelnost dat nemůžeme ovlivnit.


(2) Pokud navštívíte naše internetové stránky, obdrží YouTube informaci, že jste vyvolali příslušnou podstránku jakož i údaje zmíněné v § 3. To probíhá nezávisle na tom, zda máte na YouTube uživatelský účet nebo ne. Pokud máte YouTube uživatelský účet a jste v době návštěvy našich internetových stránek přihlášeni k Vašemu Google- účtu, jsou tyto údaje přiřazeny přímo Vašemu uživatelskému účtu. Pokud si nepřejete sloučit údaje s Vaším uživatelským účtem, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube používá tyto údaje pro vytvoření profilů uživatelů, ale také pro účely reklamy, průzkumy trhu nebo také pro vytvoření svých internetových stránek dle potřeby. Proti vytvoření takových uživatelským profilů můžete vznést námitku. Tento rozpor ale musíte směřovat přímo na YouTube.


(3) V prohlášení o ochraně osobních údajů od YouTube obdržíte další informace o způsobu a rozsahu zpracování údajů. Další práva, možnosti nastavení a ostatní informace k ochraně Vašich údajů obdržíte zde.


(4) YouTube popř. Google ukládají a zpracovávají Vaše osobní údaje v USA, a proto akceptovali EU-US Privacy Shield.


§ 15 Zahrnutí videí Vimeo


(1) Na naše internetové stránky jsme zahrnuli videa platformy „Vimeo“. „Vimeo“ je platforma nabízejícího subjektu Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Používáme „Vimeo“, abychom mohli zlepšovat naši internetovou prezentaci a servisní služby. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.


(2) Pokud navštívíte nějaké z našich internetových stránek opatřených Vimeo Plug-inem, vytvoří se spojení se servery od „Vimeo“. Tím se Vimeo-serveru sděluje, kterou z našich stránek jste navštívili.


(3) Další informace o zacházení s uživatelskými údaji obdržíte v ustanoveních o ochraně údajů od „Vimeo“.


§ 16 Zahrnutí Google Maps


(1) Na našich internetových stránkách používáme Google Maps. Google Maps je nabídka od Google Inc., 1600 Amphiteater Pakrway, Mountainview, California 94043, USA. Díky této službě můžeme ukazovat interaktivní mapy a umožníme uživateli komfortní užívání funkcí mapy.


(2) Pokud navštívíte naše internetové stránky, obdrží Google informaci, že jste vyvolali odpovídající podstránku jakož i údaje zmíněné v § 3. To probíhá nezávisle na tom, zda máte Google uživatelský účet nebo ne. Pokud Google uživatelský účet máte, a pokud jste v době návštěvy našich internetových stránek přihlášeni, jsou Vaše údaje přiřazeny přímo Vašemu Google uživatelskému účtu. Pokud si nepřejete sloučit údaje s Vaším uživatelským účtem, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google používá tyto údaje pro vytvoření uživatelských profilů, ale také pro účely reklamy, průzkumy trhu nebo také pro vytvoření svých internetových stránek dle potřeby. Proti vytvoření takových uživatelským profilů můžete vznést námitku. Tento rozpor musíte ale směrovat přímo na Google.


(3) V prohlášení o ochraně osobních údajů od Google obdržíte další informace o druzích a o rozsahu zpracování údajů. Další práva, možnosti nastavení a ostatní informace k ochraně Vašich údajů obdržíte zde.


(4) Google ukládá a zpracovává Vaše osobní údaje také v USA, a proto jste akceptoval/a také ustanovení EU-US Privacy Shield.


§ 17 Aktualizace Prohlášení o ochraně osobních údajů


Prohlášení o ochraně osobních údajů na našich internetových stránkách je pravidelně aktualizováno.